Skip to content

building up a green neighbourhood

Voor een mooiere en betere wereld

Advies en begeleiding in de circulaire bouw

Een klimaatpositieve bouw! Waarom niet? Maar hoe krijg je dat voor elkaar?
RobinWood vindt dat er een kans en ook een grote verantwoordelijkheid ligt bij de bouw om een positieve bijdrage te leveren aan de wereld, het klimaat en de leefbaarheid van onze directe omgeving.

Er zijn talloze prachtige initiatieven en innovaties, gebaseerd op principes van circulariteit en regeneratie om onze manier van bouwen te verbeteren. Maar toch gaat echte verandering nog veel te traag.

RobinWood werkt aan een toekomst waarbij groen en gezond bouwen hand in hand kan gaan met een vitale, gezonde wereld. Wanneer gaan we samen aan de slag om met jouw volgende bouwproject de wereld een stukje beter te maken? Het kan nu, het moet nu!

Onze focus

 • Bouwen met hernieuwbare materialen (biobased) zoals hout
 • Zoveel mogelijk hergebruik van grondstoffen en producten in de bouw
 • Slim koelen en verwarmen
 • Samenwerken op basis van transparantie en vertrouwen
Contact opnemen

SAMEN AAN DE SLAG MET CIRCULAIR BOUWEN

Wat kan RobinWood concreet voor jou betekenen?

Vanuit jarenlange ervaring in zowel de ‘oude’ als de ‘nieuwe’ bouw, verbinden wij graag deze twee werelden. Door processen anders aan te pakken en niet terug te vallen in oude patronen wordt de échte transitie gemaakt naar groen bouwen. RobinWood maakt vergezichten helder en werkt graag mee om het doel ook echt te realiseren, of het nu gaat om een los advies, een brainstorm of integrale begeleiding van een project.

ONDERWERPEN IN DE BOUW WAAR ROBINWOOD GRAAG EEN BIJDRAGE AAN LEVERT:

Planvorming

 • Formuleren van doelstellingen en uitgangspunten
 • Brainstormsessies over oplossingen en kansen in de ecologische bouw
 • Route voorwaarts bepalen om het doel te bereiken

Circulaire inkoop

 • Vinden en contracteren van juiste bouwpartners
 • Advies m.b.t. inkoop van biobased en hergebruikt materiaal
 • Opzetten en begeleiden van het ontwerp en bouwteam.

Uitvoering

 • Directievoering bij circulaire/ecologische bouw
 • Circulair projectmanagement (meer transparantie, vertrouwen en verbinding)
 • Bouwbegeleiding, bouwteammanager
 • Uitvoerder grote houtbouw projecten

Installaties

 • Begeleiding van systeemkeuze voor verwarming circulair gebouwd houten gebouw
 • Vinden van juiste partners voor duurzame verwarming en overige installaties

Bedrijfsvoering

 • Borgen circulariteitsprincipes in eigen organisatie
 • Borgen circulariteitsprincipes in samenwerking met andere partijen/bouwpartners
gezond om in te wonen, beter voor de wereld!

Advies en begeleiding circulair bouwen

Een transparante, stapsgewijze aanpak

RobinWood helpt organisaties die al bezig zijn met ecologische en circulair bouwen of deze kant op willen maar nog niet precies weten hoe ze dat moeten aanpakken. We werken daarbij altijd volgens een helder stappenplan zodat we maximaal resultaat behalen.

Stap 1. Doelbepaling

Samen met alle betrokkenen formuleren we wat we precies met ons project willen bereiken en borgen dat iedereen dezelfde verwachting heeft.

Stap 5. Borgen

De laatste stap, het misbaar maken van RobinWood, door de nieuwe manier van werken te borgen in de organisatie, en het project over te dragen aan de nieuwe eigenaar.

Stap 2. Ideeënvorming en strategie

Door samen met elkaar met frisse blik te sparren over ideeën en strategieën ontstaat er stap voor stap een ideaalbeeld voor de route die uiteindelijk naar het beste resultaat gaat leiden.

Stap 4. Evalueren en bijsturen

Zijn we op de goede weg of is er bijsturing nodig om onze doelstellingen zo efficiënt mogelijk te kunnen halen? Voldoende reflectievermogen, vertrouwen en flexibiliteit zijn hierbij cruciaal.

Stap 3: Aan de slag

Tijd om aan de slag te gaan en in de praktijk uit te vinden of ideeën en strategieën goed werken.

Stap 1. Doelbepaling

Samen met alle betrokkenen formuleren we wat we precies met ons project willen bereiken en borgen dat iedereen dezelfde verwachting heeft.

Stap 2. Ideeënvorming en strategie

Door samen met elkaar met frisse blik te sparren over ideeën en strategieën ontstaat er stap voor stap een ideaalbeeld voor de route die uiteindelijk naar het beste resultaat gaat leiden.

Stap 3: Aan de slag

Tijd om aan de slag te gaan en in de praktijk uit te vinden of ideeën en strategieën goed werken.

Stap 4. Evalueren en bijsturen

Zijn we op de goede weg of is er bijsturing nodig om onze doelstellingen zo efficiënt mogelijk te kunnen halen? Voldoende reflectievermogen, vertrouwen en flexibiliteit zijn hierbij cruciaal.

Stap 5. Borgen

De laatste stap, het misbaar maken van RobinWood, door de nieuwe manier van werken te borgen in de organisatie, en het project over te dragen aan de nieuwe eigenaar.

DE MAN ACHTER ROBINWOOD

Teije de Jong, aangenaam!

Teije, familieman met een houten hart. Ik ben een ervaren circulaire bouwer, ontwikkelaar en adviseur. Gedreven om de wereld beter achter te laten dan dat ik deze heb aangetroffen. Altijd op zoek naar nieuwe routes, ideeën en strategieën om het doel te bereiken, voor jou als klant en voor mezelf. Het hogere doel? Samen een sociale, energie positieve gebouwde omgeving creëren die CO2 opslaat en niet uitstoot! Interesse? Neem dan alsjeblieft contact met mij op. Dan kijken we wat ik voor jou kan betekenen.

MIJN BIJDRAGE:

 1. Vernieuwend: vol frisse out-of-the-box ideeën.
 2. Strategisch: Snel zien wat de route vooruit zou kunnen zijn.
 3. Verbinden: Het koppelen van mensen, ideeën en partijen,
  alles is immers verbonden.
 4. Toekomstgerichtheid: Met een duidelijke visie op hoe
  we zouden moeten bouwen.
 5. Aanpassingsvermogen: Nieuwe uitdagingen vragen steeds
  om nieuwe oplossingen. De wereld veranderd snel!
Ervaring Teije
Back To Top